Hesabınız yok mu? Hemen Kayıt Olun
Zaten üye misiniz? Giriş Yap

Zaten üye misiniz?

Yayın sepetinize eklendi
Bu yayın zaten sepetinizde
Bu yayını zaten satın almışsınız
Lütfen üye girişi yapınız.

1965 yılında Eskişehir'de doğdu.  Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı. Eserleri pek çok dile çevrilen ve pek çok ödül alan Özen Yula'nın oyunlarından bazıları Türkiye dışındaki ülkelerde de sergilendi. 2002'de Ay Tedirginliği adlı oyunuyla Bonn Bienali’nde Türkiye’yi yazar olarak temsil eden sanatçının aynı oyunu Avusturya’da “kontext:europa” festivalinde kapanış oyunu olarak oynandı. Yakındoğu’da Emanet adlı oyunu 2003 yılında sahnelendi. Bu oyunun dünya prömiyeri Japonya’da Toga Festivali’nde gerçekleşti. Aynı oyun 2004'te Mısır’da Deneysel Oyunlar Festivali’nde, sonra da İstanbul Uluslarası Tiyatro Festivali’nde sahnelendi.

 

 

10 TL
5 Kişilik
Oyun

Yala Ama Yutma!

Bu garip gezegende bir melek "küçük bir fantezi"de sevgiyle seslenebilir insanlık tarihine...

Bütün antilopların başka canlılar gibi suya ihtiyacı vardır. Antilopların anavatanı Afrika hem sıcak kanlı hem de sıcak ve kanlı bir kıtadır. İnsanlar kabileler arasındaki vahşi savaşlarda öldürülür. Çocuklar genelde açlıktan bir deri, bir kemik yaşarlar. Bütün bunların görüntüleri televizyonlardan defalarca yayınlandığı halde hiçbir uygar ülke gerçek anlamda Afrikalılara yardımcı olacak, onların ufkunu genişletecek olanaklar sağlamaz. Hayat dünyanın birçok yerinden daha zor ve acı geçer Afrika’da.

10 TL
6 Kişilik
Oyun

Şems!.. Unutma!..


Sırların, kutsallığın, ailenin, aşkın sorgulandığı ve bugüne dair çok şey söyleyen bir hikaye...‘Şems!.. Unutma!...” oyununda, Mevlana’yla Şems’in hikayesini, onlar yokken yaşananlara odaklanarak anlatırken, ailenin kutsallığını, örtbas edilenlerini, unutturulmak istenenleri sorguluyor. Oyunda XIII. yüzyıl Konya'sında bir gece, Mevlana'nın evine konuk gelen bir hikâyecinin o evdeki bütün düzeni nasıl değiştirdiği konu ediliyor. Oyun, Şems'in kaybolmasının ardından altı kişinin hesaplaşmalarını ele alıyor.

Bu cihanda anladığımın sayısı

anlamadığımdan çok az...

Sultanımda bu naz niyaz

çoktandır var...

Ben babamı bir dünya ile paylaşmaktayım.

Bir ömürdür buna alışmaktayım.

Sen de bir parçası olursun istersen.

Lakin kimseyi görmüyor artık.

Bir ömrün özetini çıkarıyor odasında

10 TL
5 Kişilik
Oyun

Yakın Doğuda Emanet

Bir iç savaş sırasında intihar eden bir adamın ağzından anlatılan ve seyirciye emanet edilen bir yaşam öyküsü. Öyküyü dinledikçe, arka planda kahramanımızın bilinçaltında insanlık tarihinin belli başlı mitlerine tanık oluruz. Mitolojik arketipleri merkeze koyan “Yakındoğu`da Emanet” dünyanın en eski çelişkisi olan savaş ve barışı ele alıyor.

Gü­ne­şin vur­du­ğu bir av­lu­da mı­rıl­da­nıp ge­ri­nen bir ke­di­yi sev­miş­tim. Ar­ka­daş­la­rı ço­cuk bah­çe­sin­de kay­dı­rak­tan ka­yar­ken, kay­dı­ra­ğın mer­di­ve­ni önün­de du­rup me­tal çu­buk­la­ra ba­kan ço­cu­ğu sev­miş­tim. Da­ire­sel bir ha­re­ket­le ilk de­fa aya­ğa ken­di ba­şı­na kal­kan bir be­be­ği sev­miş­tim. Ko­ca bir dai­re çiz­miş­ti çev­re­si­ne. Sı­fı­rın için­dey­di ta en ba­şın­dan. İş­te ben onu sev­miş­tim.

10 TL
2 Kişilik
Oyun

Stuttgart Diyalogları ve Bir Monolog

70’lerinde yaşlı bir Alman’la 30’larında Türk bir film yönetmeni Stuttgart’ta karşılaşır. Stuttgart’ta başlayıp İstanbul’a kadar uzanan oyunda hiçbir şey göründüğü gibi değildir. 

Atalarınızı da tanıyorum. Ben çocukken de şehir meydanından yüzlerceniz binlerceniz kalkardı. Tam savaş sırasında, katedrali bombalayıp havaya uçurdukları zaman… Ben altı yaşımdaydım… Babam dönmemişti askerden geri. Burada taş üstünde taş bırakmamışlardı. Bütün şehir yanık kokuyordu. İşte tam o zaman Belediye Sarayı’nın önündeki yıkıntıların arasından kuş leşleri toplamıştık. Yanmış, kömürleşmiş kuşlar… 

10 TL
5 Kişilik
Oyun

Sahibinden Kiralık

Büyük bir kentteki parkta vücudunu kiralayarak yaşayan genç adamların anlatıldığı Sahibinden Kiralık, Adnan takma adlı bir jigoloyla Simay takma adlı bir fahişenin aşklarını ve kötülüklerle dolu parktaki cinayetleri konu ediniyor.

Ha­ya­tı en iyi öy­le ta­nır­sın. So­kak­lar­da beş pa­ra­sız ge­zen­le­ri gö­rün­ce da­ha iyi ta­nır­sın. Son­ra, ke­nar semt­ler­de­ki ha­yat­la­rı gör­men la­zım. Bi­ra­ha­ne­le­rin ko­ku­su, ça­ma­şır­ha­ne­le­rin ko­ku­su... Son­ra, has­ta­ne­le­rin ko­ku­su... Öl­mek üze­re olan in­san­lar... Ta­nır­sın iş­te!

10 TL
2 Kişilik
Oyun

İstanbul-Sofia

İstanbul- Sofya, aşk yüzünden Türkiye’yi terk eden bir adamla trende karşılaştığı bir Bulgar’ın hikâyesi.

Ben, İstanbul’da sana çok benzeyen bir adama âşık olmuştum. Belki de hayat öyle bir hal aldı ki, karşıma çıkan herkesi ona benzetiyorum. Ondan bir parça arıyorum herkeste. Aşk hastalığı dedikleri de bu zaten. Üç yıldan sonra ayrıldık. Bana çok acı verdi. Artık o şehirde yaşayamazdım. Onunla aynı gökyüzü altında. Aynı vapurlara binip inerken. Her an bir karşılaşma umudunu taşıyarak yaşayamazdım. Onun gittiği yerlere tekrar tekrar gidip izlerini arayarak yaşanmıyor bu hayat. O kadar çok yaralandım ki anlatamam...

10 TL
3 Kişilik
Oyun

Pusulasız

Birbirinden farksız insanların, Avrupa'da herhangi bir müzede yeni bir tarih yazmasını anlatır.

Ama siz de çok şey istiyorsunuz. Hem Asya’da bir ülke ol, hem de kalk gel ben Avrupalı’yım diye tuttur. Olmaz ki canım!

10 TL
19 Kişilik
Oyun

Derin Bir Ülkede

Bir ülkenin derinlerinde neler saklıdır?

Kimler kalmıştır en altta ve kimler kimlerin sırtına basarak yükselmiştir?

Gecekonduda gizli aşk dalgalarından arka sokak garibanlarına, sırtından vurulan çocuklardan pişmanlığı bile taşıyamayan görevlilere, alzheimer’la oyunlar kuran ihtiyarlardan fuzuli sevgileri nişane edinen intihar bombacılarına varan karanlık bir masal. Ülkenin altından üstündekilere ağzı bozuk bir anımsatma…

Sinema tekniğiyle dokuz sekizlik hayatlar… 

Emekliye ayrılınca gideceğim buralardan. Bu derin ülkeden uzaklaşacağım. Şöyle güzel bir kıyı kasabasında hanımla yaşayacağım. Bugünlerin hiçbirini hatırlamayacağım. Gece uyanıp iyot kokusunu çekeceğim ciğerlerime. Acılı kebaplar yapacağım, yelleyeceğim; hanım, bahçemizden topladığı rokalardan mis gibi salatalar yapacak. Gideceğim buralardan. Belki bir gün herkes gidecek buradan.

10 TL
5 Kişilik
Oyun

Gayri Resmi Hurrem

İktidar - Kadın ilişkisinin ele alındığı oyun, Hurrem Sultan’ın kendini arayışının hikâyesidir.
Yıl 1558. Bir Bahar Ayı... Osmanlı İmparatorluğu'nda, Kanuni Sultan Süleyman dönemindeyiz. 
Bir Kadın... Sultan'ın Kadını! Yüzlerce kadının arasından. 
Yüzlerce odadan başka gizli bir oda... Entrikalardan gizli. Entrikaların tam ortasında!
Küçücük bir cariye ve koskoca bir imparatorluk...
Yasak Aşk!
Hurrem. 
Harem.

Gün ölür­ken, Din­yes­ter ır­ma­ğı­nın ışıl­tı­la­rı vu­rur­du evi­min cam­la­rı­na. O ışıl­tı­lar, oda­mın du­va­rın­da bin tür­lü şe­kil­le­nir­di. Kâh bir ka­pı olur­du, açar ge­çer­dim baş­ka âlem­le­re. Kâh bir tur­na olur­du tel­li­sin­den, ha­ber ta­şır­dı yad el­le­re. Kâh bir do­ru kıs­rak, tu­tup ter­ki­sin­den ter­ki di­yar eder­dim; bi­lin­mez­le­re uzar­dı yol­lar. Ba­ba­mın tok se­si ber­ki­tir­di ki­li­se­nin sü­tun­la­rı­nı. La­tin­ce ke­li­me­ler ge­çer­di ışıl­tı­la­rın için­den. Bil­me­di­ğim, ama sev­di­ğim bir şey­ler var­dı tı­nı­la­rın­da. Son­ra, kan düş­tü du­var­la­rı­mı­za. Kı­rım’dan kal­kıp ge­len­ler, akın... akan... kan... kı­lıç... kın... Son­ra, bi­ça­re cariyesi­yim Os­man­lı sa­ra­yı­nın.