Hesabınız yok mu? Hemen Kayıt Olun
Zaten üye misiniz? Giriş Yap

Zaten üye misiniz?

Yayın sepetinize eklendi
Bu yayın zaten sepetinizde
Bu yayını zaten satın almışsınız
Lütfen üye girişi yapınız.
ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

11.10.2013

Aşağıda, Site ile Site üyesi arasındaki üyelik sözleşmesinin metni bulunmaktadır. Siteye üye olmadan önce lütfen bu Sözleşmeyi dikkatle okuyunuz ve Sözleşmenin içerdiği tüm maddeleri onaylamadan siteye üyeliğinizi tamamlamayınız. Yeni üyelik esnasında, bu metni okuduğunuzu söyleyen bir kutucukla karşılaşacaksınız; bu kutucuğu işaretlemeniz, aşağıdaki maddelerin tamamını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

GENEL HÜKÜMLER

1. İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır);
“www.GALATAPERFORM.com” alan adlı internet sitesinin (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) yaratıcısı ve bu Sitenin her türlü fikri ve sınaî mülkiyet hakkı sahibi olan ve Büyük Hendek Cad. No 21 Kat 1, Kuledibi-Beyoğlu/İstanbul adresinde yerleşik Yeşim Özsoy GÜLAN-Galata Perform Ve Diğer Şeyler Tiyatrosu (İşbu sözleşmede kısaca “GALATAPERFORM” olarak anılacaktır) ile işbu Sitenin içeriğinden ve Sitede sağlanan ürün satış hizmetlerinden alıcı sıfatıyla yararlanmak isteyen gerçek veya tüzel kişi üye (bundan sonra “Üye” veya “Alıcı” olarak anılacaktır) arasında geçerli olup Siteye Üye olmak için gereken hüküm ve şartları belirlemektedir.

2. İşbu Sözleşmeyi kabul etmekle birlikte: a) gerçek kişi Üyeler 18 yaşından büyük olduğunu ve sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduğunu, b) tüzel kişi Üyeler ise, bu Sözleşmenin yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan ederler. Ayrıca Üye, Sözleşmeyi kabul ederek Sitede sağlanan Hizmeti kullanmaya, Siteye giriş yapmaya yetkili olduğunu, Hizmet seçiminde ve kullanımında ve Siteye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Üye kabulünde takdir yetkisi yalnızca ve sadece GALATAPERFORM’a aittir. Üyelik başvurusu GALATAPERFORM tarafından değerlendirilecek olup GALATAPERFORM herhangi bir gerekçe göstermeye gerek duymadan üyelik taleplerini geri çevirme hakkına sahiptir. GALATAPERFORM onaylanmamış veya kullanılmayan üyelikleri geçersiz kılma hakkını haizdir. Nitekim Üye olduktan sonra da, GALATAPERFORM’un bir Üyeye geçici olarak veya sürekli olarak hiçbir neden göstermeksizin Hizmet vermeyi kesmesi, tamamen GALATAPERFORM’un takdirindedir.

4. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerini korumakla yükümlüdür. Üye, kendisine ait bu bilgileri üçüncü şahıslara açıklayamaz ve üçüncü şahısların kullanımına sunamaz. Ayrıca Üye, kendisine ait bu bilgilerin izinsiz kullanıldığını öğrenirse durumu derhal GALATAPERFORM’a bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. GALATAPERFORM, izinsiz kullanımı engellemek amacıyla Üyenin Siteye erişimini engelleme ve/veya Üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.

5. Site, üyelerinin üye olurken ve diğer Site içi işlemlerde sağladıkları ve veri tabanında tutulan bilgileri, istatistiki bilgilere dönüştürmek, reklam ve/veya pazarlama alanında kullanmak, site kullanıcılarının genel eğilimlerini belirlemek, içeriğini ve servislerini bu anlamda kullanıcılarına daha zengin içerik sunabilmek amacıyla geliştirmek için kullanabilme hakkına her zaman sahiptir.

6. Site, üyelerinden gelen ürünleriyle ilgili pozitif başarı hikayelerini ve bu hikayelere ilişkin varsa fotoğrafları, İnternet ortamında ve yazılı tanıtım malzemelerinde her şekilde kullanabilir.

7. 18 yaşından küçük kişiler Site’den alışveriş yapamazlar. Site’de çocuklara yönelik ürünler satışa sunulabilir; ancak bunlar yetişkinlere satılmaktadır. Site’den kredi kartı ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler ise iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından sipariş tutarı kadar para blokesinin yapıldığı ya da havalenin GALATAPERFORM hesabına ulaştığının belirlendiği andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi belirtilmeyen ödeme yöntemleri ise kesinlikle kabul edilmez.

8. Yarışmalar, promosyonlar ve diğer benzer özellikler dâhil olmak üzere mal veya hizmet alımına ve Site'nin belli kısımlarının veya özelliklerine ilişkin ek kurallar uygulanabilir ve söz konusu kuralların tamamı, bu referansla işbu Üyelik Sözleşmesinin bir parçası haline gelir. Söz konusu servis veya özelliği kullanmak için yeterli yasal yaşta olduğunuzun beyan edilmesi dâhil olmak üzere, söz konusu ek kurala uymayı kabul etmektesiniz. İşbu Üyelik Sözleşmesi ve Sitenin belli bir kısmı ya da Site üzerinden ya da Site vasıtasıyla sunulan herhangi bir hizmet için yayınlanmış veya geçerli kurallar arasında bir farklılık olması durumunda, Site'nin ilgili kısmının veya spesifik hizmetin kullanımında söz konusu diğer kurallar geçerli olacaktır.

9. Eğer sipariş banka havalesi seçilerek verildiyse, ürünlerin tedarikçide bulunamaması gibi temin sorunu yaşandığı durumlarda sadece ürün bedelleri iade edilir. Bankalar tarafından uygulanan havale masrafları ile ilgili olarak GALATAPERFORM’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

10. Sitede Üyelerin kredi kartı bilgileri sistemde temel olarak kayıtlı tutulmamaktadır. Üye, sipariş verdikten sonra, ödeme bilgileri ekranında iken kredi kartı bilgisini girdikten sonra ilgili yeri işaretleyerek kart bilgilerini sistemimize kaydedilir. Böylece bundan sonraki siparişlerde bu kart tekrar görüntülenebilir ve sipariş süreci daha hızlı hale getirilebilir. Üye, üyelik bilgileri sayfasından daha önceden kaydettiği kartını silebilir ya da bilgilerini güncelleyebilir. Bu gibi ekranlarda ise kart numaraları güvenliğiniz açısından gizlenmiş durumda gösterilirler.

11. GALATAPERFORM satın alma miktarlarını sınırlama hakkını saklı tutar. GALATAPERFORM, Site üzerinde sunulan ürün veya hizmetlerde veya söz konusu ürün ya da hizmetlerin geçerli fiyatlarında dilediği zaman haber vermeden değişiklik yapabilir. Ürünlere ve hizmetlere ilişkin Site üzerindeki malzemeler güncelliğini yitirebilir ve GALATAPERFORM Site üzerindeki söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin malzemeleri güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır.

12. GALATAPERFORM, satışa arz edeceği hizmet ve ürünlerini ve ödeme sistemini kullanma açıklamalarını ve diğer hizmetlerle ilgili hizmet, eğitim ve benzeri ücretlerini, Sitenin ilgili bölümlerinde ilan edecektir. hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Site, eğitim ve hizmet ücretleri başta olmak üzere Sitede yer verilen tüm ücretlerde önceden bildirimde bulunmaksızın her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

TANIMLAR

Alıcı: Sitede sunulan Hizmet kapsamında arz edilen Ürünleri satın almak isteyen ve Siteye Üye olan gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelmektedir.
Site: www.GALATAPERFORM.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesidir.
Üye: Siteden ürün/mal/hizmet alımı ve/veya satımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu bireysel ya da kurumsal üyelik formunu eksiksiz doldurarak, GALATAPERFORM tarafından üyelikleri onaylanarak Siteye üyeliği kabul edilen bireysel ya da kurumsal üyelerdir. Bu Sözleşmede kısaca 'Üye' olarak anılacaktır.
Ödeme Sistemi: 'Alıcı' ile akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak, Üye Sözleşmesinde belirtilen koşullar dahilinde, GALATAPERFORM tarafından sağlanan hizmettir.

KARŞILIKLI HAKLAR VE SORUMLULUKLAR

1. Üye, Site üzerinde yapacağı tüm işlemlerde yürürlükteki mevzuata riayet edeceğini ve mevzuatın düzenlemiş olduğu tüm ilgili sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

2. Üye, yürürlükte olan kanunların taraflara yüklediği sorumlulukları bilmediği veya bilebilecek durumda olmadığını ileri süremez. GALATAPERFORM, mevzuata aykırı olduğunu veya bu konuda karışıklığa sebep olacağını tespit ettiği satış ilanını ve reklamları yayımlamaktan imtina edebilir. Bu durumda Üye, GALATAPERFORM’un tespitini şimdiden kabul eder.

3. GALATAPERFORM’un Sitede yayımlanan veya yayımlanmamasına rağmen Siteye ya da sistemin üzerinde bulunduğu bilişim sistemlerine Üye tarafından herhangi bir şekilde girilen herhangi bir bilgi veya veri sebebi ile bir hukuki veya cezai sorumlulukla karşılaşması halinde Üyeye rücu hakkı saklıdır.

4. GALATAPERFORM, gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı GALATAPERFORM’un Üyeye karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5. GALATAPERFORM, Sitede sunduğu bu hizmetler kapsamında hiçbir Üyesine belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, satış garantisi, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti vermez. 

6. Alıcı, Siteden ürün/mal/hizmet satın almak istediği takdirde, alım-satım işlemi tamamlanan ürünü/malı kabul ile bedelini ödemekten kanun ile açıkça imkân tanınan haller haricinde imtina edemez. Ayrıca Alıcı, satın alacağını beyan ettiği fiyattan indirim talep edemez, ürünün/malın/hizmetin Sitede ilan edilen ödeme koşullarına aykırı davranamaz. Aksi takdirde GALATAPERFORM tarafından üyeliği dondurulabilir veya feshedilebilir.

7. Alıcı, Sitede satılan herhangi bir ürünün/malın/hizmetin teklif ettiği fiyatla kendisine satılması işleminin tamamlanmasının ardından ürün/mal/hizmetin bedelini ve ilgili tüm vergileri (KDV, BSMV, Pul, Harç vs.) ile birlikte GALATAPERFORM’un sitede belirtilen banka, banka şubesine ve hesabına havale etmek veya kredi kartı bilgilerini vermek suretiyle öder.

8. Ürüne/mala/hizmete ait varsa kargo bilgileri ile teslimatın takibine ilişkin uyarı, Site tarafından Alıcı ya e-posta yoluyla bildirilir. Malın kargo ile teslimiyle ilgili olarak GALATAPERFORM hiçbir sorumluluk üstlenmez. Teslimatın takibi bizzat Alıcı tarafından yapılacaktır.

9. Satın aldığı ürün/malı/hizmeti kontrol etmekle yükümlü olan Alıcı, teslim aldığı malın/ürünün/hizmetin ayıplı olması halinde, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'dan kaynaklanan tüm yasal haklarını yöneltebilecektir. Bu meyanda Taraflar TKHK hükümleri ile birbirlerine karşı tam sorumludurlar.

10. Mal/ürün/hizmetin teslimatından sonra Alıcının yaptığı ödemenin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından herhangi bir sebeple GALATAPERFORM’a ödenmemesi, iptali veya GALATAPERFORM hesaplarından geri çekilmesi hallerinde mal/ürün/hizmet teslimi de gerçekleştirilmez ya da gerçekleştirilmişse Alıcının ürünü kullanmadan iade etmesi gerekir.

11. Tüm Üyeler, sistemde tanımlı olan bilgilerinin (ad, soyad, telefon, TC kimlik no., adres e-posta, banka hesap bilgisi) doğru ve kendilerine ait olduğunu kabul eder. GALATAPERFORM bunların doğru olmadığını tespit eder ise, Üyeye hiçbir bilgi vermeden, işlem iptali, satış iptali, üyelik iptali ya da askı işlemi uygulayabilir.

12. GALATAPERFORM, dilediği zaman Üyenin üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak yasaklayabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tâbi tutabilir veyahut da işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Üyelik feshedilmesi veya askıya alınması durumunda Üyenin GALATAPERFORM’dan mevcut bir alacağının olması halinde, GALATAPERFORM bunu muhtemel bir zarardan mahsup etmek amacı ile altmış (60) gün alıkoyabilir.

13. Sözleşmeye aykırılık hallerinde GALATAPERFORM’un maddi-manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır. İşbu Sözleşme Sitenin herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde durma süresince askıda addolunur. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için Üyeler bir tazmin talebinde bulunamaz.

14. Sözleşme, Sitede yapılan faaliyetin GALATAPERFORM tarafından sona erdirilmesi halinde kendiliğinden sona erer. Şu kadar ki, GALATAPERFORM işini, ticari ortaklığını ve Site alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin işbu Sözleşmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.

15. Üye tarafından ürünler üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklik hiçbir şekilde GALATAPERFORM sorumluluğunda değildir. Bu değişiklikler sebebiyle doğabilecek her türlü fikri ve sınai mülkiyet ihlallerinden, bu ihlallerden dolayı üçüncü şahısların uğrayabileceği her türlü zarardan ve doğabilecek hukuki ve cezai tüm sorumluluklardan ilgili Üye tek başına sorumludur.

16. Üye, malı/ürünü/hizmeti satın alırken, teslimatta ve satış sonrasında işbu Sözleşme hükümleriyle birlikte yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmayı aksi halde karşılaşacağı tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan, maddi ve manevi tazminat taleplerden kendisinin sorumlu olacağını, GALATAPERFORM’u hiçbir şekil ve surette sorumlu tutmayacağını ve GALATAPERFORM’un üçüncü kişilerin taleplerine maruz kalması halinde kendisine rücu edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

17. GALATAPERFORM, satışı yapılan mal/ürün/hizmetler için Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve 4077 sayılı TKHK ile düzenlenen yasal prosedür çerçevesinde taraflar arasında sözleşme yapılmasını sağlamak ve sözleşmenin bir örneğini Alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.

18. Üye, GALATAPERFORM tarafından belirlenen ve Sitede duyurulan kurallar ve duyurular dâhilinde Site Hizmetlerinden faydalanmayı kabul ve taahhüt etmiştir. GALATAPERFORM Sitede dilediği zaman, Sitede duyuru ve bildirimleri yapmak suretiyle, değişiklik yapma hakkını haizdir. Herhangi bir değişiklik halinde Üyeler kazanılmış hak iddiasına bulunamaz. GALATAPERFORM’un değişiklik hallerinde herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. GALATAPERFORM’un bu konumunu Üye kabul etmektedir ve Siteye bu koşullar kapsamında Üye olmaktadır.

19. Site’de Üyelerin kredi kartı bilgileri sistemde temel olarak kayıtlı tutulmamaktadır. Üye, sipariş verdikten sonra, ödeme bilgileri ekranında iken kredi kartı bilgisini girdikten sonra ilgili yeri işaretleyerek kart bilgilerini sistemimize kaydedilir. Böylece bundan sonraki siparişlerde bu kart tekrar görüntülenebilir ve sipariş süreci daha hızlı hale getirilebilir. Üye, üyelik bilgileri sayfasından daha önceden kaydettiği kartını silebilir ya da bilgilerini güncelleyebilir. Bu gibi ekranlarda ise kart numaraları güvenliğiniz açısından gizlenmiş durumda gösterilirler.

YASAKLAR VE SORUMLULUK HALİ

1. Üyeler arasında olabilecek mesajlaşmalardan doğan her türlü olumsuz durumdan doğacak sorumluluk yalnızca Üyeye ait olup GALATAPERFORM’un herhangi bir sebeple bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür doğrudan/dolaylı, maddi/manevi zararın tazminini talep hakkı saklıdır.

2. Üyeler, Site kapsamındaki Hizmetleri hukuka uygun bir şekilde kullanmayı kabul ve taahhüt ederler. Üyeler, Site kapsamındaki Hizmetleri kullanırken yapacakları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluktan bizzat sorumludurlar. Üye, Sitede yer alan içerikleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla GALATAPERFORM ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yukarıda belirtilen sınırlamaları aşan veya ihlal eden İçeriğe sahip Üyelere devlet, yargı makamları veya hak sahibi üçüncü şahıslar tarafından yöneltilen tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan bizzat Üye sorumludur. Bu kapsamda GALATAPERFORM’un söz konusu İçerikten dolayı herhangi bir hukuki veya sözleşmesel sorumluluğu bulunmamaktadır.

3. 18 yaş altı kullanıcıların işlem güvenliği nedeniyle siteye üye olması yasaktır. Aksi halden GALATAPERFORM’un sorumluluğu bulunmamaktadır

4. Site üyeliği kişiseldir. Başkasına ödünç verilemez, devredilemez. Böyle girişimlere bağlı sorunlardan Site sorumlu değildir.

5. Siteye üye olacak kişilerin kendisi hakkında verdiği bilgiler açık ve gerçeğe uygun olmalıdır. Site’ye üye olurken verilen e-posta adresinin üyeye ait ve aktif bir e-posta adresi olma zorunluluğu vardır.

6. Sisteme giriş için ve üyelikle ilgili tüm yazışmalarda sisteme üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır.

7. Site verilen e-postanın doğru olduğuna inanır ve buna göre hareket eder. Yanlış ve yalan beyan edilen e-postalardan oluşabilecek hatalardan Site sorumlu tutulamaz.

8. Site üzerinde veya Site vasıtasıyla sunulan belli özellikler veya hizmetler, bir hesap açmanızı (e-posta ve şifre oluşturmanızı) gerektirmektedir. Site’de her üye, e-posta adresi kullanmaktadır ve her e-posta adresi sadece bir kez kullanılır. Üye olan herkes, Kullanıcı Adı ve şifresini korumakla yükümlüdür. Oluşabilecek kusurlu davranışlardan Site sorumlu değildir. Site’ye üye olurken seçilen şifre sadece üye tarafından bilinir. Şifrenin seçimi ve korunma sorumluluğu üyeye aittir. Site şifre kullanımından doğacak sorunlardan sorumlu değildir.

9. Şifreniz dâhil olmak üzere hesabınızda bulunan bilginin gizliliğini koruma sorumluluğu ve bu bilgilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlayamamanız halinde hesabınızda gerçekleşen hür türlü faaliyete ilişkin sorumluluk tamamen tarafınıza aittir. Hesabınızın veya şifrenizin her türlü yetkisiz kullanımını ya da diğer güvenlik ihlallerini derhal GALATAPERFORM’a bildirmeyi kabul etmektesiniz. Hesap bilgilerinizin gizliliğini ve güvenliğini sağlayamamanız sonucunda başka birinin sizin GALATAPERFORM kimliğinizi, e-postanızı, şifre veya hesabınızı kullanması nedeniyle GALATAPERFORM’un veya Site'nin diğer başka bir kullanıcısı veya ziyaretçisinin uğrayacağı zararlardan sorumlu tutulabilirsiniz.

10. Başka birinin e-postasını, şifresini veya hesabını, söz konusu e-posta, şifre veya hesabın sahibinin açık izni ve onayı olmadan kullanamazsınız. GALATAPERFORM, bu yükümlülüklere uymamanız sonucu ortaya çıkacak hiçbir zarar veya kayıptan sorumlu olamaz ve olmayacak ve sizin sorumluluğunuza gidebilecektir.

11. GALATAPERFORM, Sitenin olabilecek her türlü makul kaynağını kullanarak, azami devamlılıkta ve işlerlikte hizmet vermesi için üzerine düşen özeni gösterecek olup internet ortamından kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmelerden, doğal afetler (deprem, sel, fırtına, yıldırım, yangın vs.) kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmelerden ve doğabilecek bilgi kayıpları ile Üyelerden kaynaklanan hatalı işlemlerden sorumlu değildir.

12. Teknik aksaklıklardan dolayı Site'ye ulaşımda hata ya da kesinti olabilir. Site, hizmetin bu şekilde aksamasından ya da kesilmesinden sorumlu tutulamaz.

13. Site, her türlü iletişim ağı, çevrimiçi sistemler, servis sağlayıcıları, bilgisayar teçhizatı ve yazılımları ile ilgili başarısızlık ve sorunlardan, İnternet trafiğindeki tıkanıklıktan ya da üyelere veya herhangi bir kişiye zarar verecek yazılımlar yüklemek gibi teknik konulardan doğan aksaklıklardan da sorumlu tutulamayacaktır.

14. Üyelerin, Site üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin bu hususlardaki tüm kusurlarından dolayı Üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan GALATAPERFORM’un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Üye, kendi kusuru nedeniyle üçüncü kişilerin veya sitenin zarara uğraması halinde bu zararı tazmin edeceğini kabul eder.

15. Üye verilerinin GALATAPERFORM’un ihmali olmaksızın yetkisi olmayan kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişilerle paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan Site hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

16. Site, çevrimiçi ya da çevrimdışı konumdaki hiçbir üyesinin davranışlarından sorumlu değildir. Hiçbir koşulda sitenin kullanımı, içeriği, çevrimiçi ya da çevrimdışı konumda olsunlar üyeler arasındaki iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan –kayıp, hasar, zarar, ölüm, vs. dahi olsa sorumlu değildir.

17. Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve/veya ön görülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişip ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin birden sözleşme gereği yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsız hale koyan haller, zorlayıcı sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza vb.) olarak kabul edilecektir.

18. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Bu türden bir zorlayıcı sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmaz. İşbu zorlayıcı sebep hali on (10) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak işbu Sözleşmeyi fesih hakkı doğar.

19. Görüş, yorum ve diğer ileti, fotoğraf veya videolar (birlikte "Kullanıcı İçeriği" olarak anılacaktır) verilen Kullanıcı İçeriği iş bu Kullanım Kuralları'na ve Yorum Kurallarımıza uygun olarak sunulduğu takdirde kabul edilmektedir. Bir üyenin yayınladığı yorum ve benzeri gibi bir içerik unsuru, zararlı, hatalı ya da aldatıcı olabilir. Bu sebeple tüm Üyelerin dikkatli ve sağduyulu davranmaları gerekmektedir. Yorum ve benzeri bilgi girilebilen alanlarda özel bilgi vermemek Üyelerin şahsi sorumluluğundadır. 

20. Site link sağlayarak bağlantı verdiği ya da banner tanıtımı yaptığı sitelerin içeriklerinden sorumlu değildir. Üyeler arasındaki anlaşmazlıklardan doğan herhangi bir maddi ya da manevi zarardan da Site sorumlu değildir. Site, herhangi bir uyarı yapmaksızın üyeliği iptal etme hakkına sahiptir.

21. Site, sitede var olan ve/veya ileride olabilecek kullanıcılar arasında etkileşimi mümkün kılan herhangi bir içerik unsurunu (makale, anket, forum, fotoğraf, video, mesaj kutusu, kişisel mesaj ya da profil) Üyelik Sözleşmesini ihlal ettiği ya da saldırgan, yasa dışı, üyelerin haklarını ve güvenliğini tehdit eden unsurlar içerdiği gerekçesiyle denetleyebilmektedir ve hatta bu sebeplerle de ilgili üyelik iptal de edebilir.

22. Siteyi kullanılırken; Üyeler suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, her türlü yasa dışı, hakaret ya da tehdit içeren, küfür içeren, küçük düşürücü, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı içerik yayınlayamaz ya da herhangi bir şekilde Site içerisinde iletemez. Üyeler bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, postalayamaz ya da iletemez, üyeler interaktif alanlarda yapabilecekleri haksız rekabet hükümlerine aykırı hareketlerinden kendileri sorumludurlar, bunlardan Site sorumlu tutulamaz.

23. Site, doğrudan sistemde bulunan kullanıcılara ya da onların e-posta adreslerine, ticari ya da reklam amaçlı istek dışı mesaj gönderilmesi, üyelerin bu amaçla başka bir web sitesine yönlendirilmesi ve sitedeki var olan ve ileride oluşturulabilecek interaktif alanların bu şekilde kanun ve yetki dışında kullanılması gibi durumlarda hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Kullanıcı İçeriğinden tamamen gönderici sorumludur ve GALATAPERFORM gönderilen Kullanıcı İçeriğine ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Kullanıcı İçeriğinden kaynaklanan tüm talep ve sorumluluklara karşı gönderici GALATAPERFORM’u tazmin etmeyi kabul etmektedir. Kullanıcı İçeriğini izlemediğimizi, ancak bu kuralları ihlal ettiğine veya başka bir nedenle bizim için, diğer GALATAPERFORM ziyaretçileri veya üçüncü bir şahıs için zararlı olduğuna tamamen kendi inisiyatifimize dayanarak kanaat getirdiğimiz Kullanıcı İçeriği dahil olmak üzere, herhangi bir sebeple her türlü Kullanıcı İçeriğini inceleme ve kaldırma hakkını saklı tuttuğumuzu kabul etmektesiniz. Bununla birlikte GALATAPERFORM’un herhangi bir Kullanıcı İçeriğine yanıt verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

24. Üyeler, ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme yayınlayamaz, postalayamaz ya da iletemez. Diğer üyelerden herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz. Bu amaçla üyelere yönelik "e-posta zincirleri" kurulamaz.

25. Site’de bulunan bütün yazılı, resimli, sesli, grafik içeren ve/veya içermeyen tablo gibi materyallerin her hakkı saklıdır. Bu materyallerin kopyalanmak suretiyle kişisel sayfalarda yayınlanması ve/veya pazarlanması kesinlikle yasaktır. Kişisel sayfalarda bu türden materyallerin kullanılması durumunda mutlaka kimden alıntı yapıldığı ve/veya alıntı yapılan şahıs ve ticari kurumun izin verdiğini belirten bir bilginin sayfanın açıkça görünür bir alanına eklenmesi zorunludur. Aksi halde doğabilecek kanuni ihtilaflarda Site hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

26. Gönderdiğiniz her türlü Kullanıcı İçeriği için, GALATAPERFORM’a söz konusu içeriği kullanma, kopyalama, değiştirme, silme, uyarlama, yayınlama, tercüme ettirme, buna dayalı türev eserler oluşturma, satma ve dağıtma hakkını ve söz konusu içeriği size herhangi bir ücret ödemeden dünya genelinde herhangi bir form, ortam veya teknolojiye aktarma hakkını, süresiz, geri dönülemez, telifsiz, devredilebilir bir hak ve lisans olarak vermektesiniz. Bu sebeple, bize lisansını vermek istemediğiniz herhangi bir yorumu, gizli bilgiler veya öykülerini, ürün fikirlerini, bilgisayar kodunu veya orijinal artwork gibi şeyleri bize göndermeyiniz. Ayrıca, gönderdiğiniz Kullanıcı İçeriği ile birlikte verilen ismin kullanma hakkını da GALATAPERFORM’a vermektesiniz.

GEÇERLİLİK, DEĞİŞİKLİK VE FESİH

1. GALATAPERFORM ile Üye arasında doğacak ihtilaflarda uygulanacak olan hukuk Türk hukuku olup ihtilafların çözüm mahalli İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

2. İşbu Sözleşme; Üye, Siteye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Üyenin üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi zaman içinde GALATAPERFORM tarafından tek taraflı güncellenebilir. Üyelerimiz, Siteye her giriş yaptığında güncellenmiş Sözleşme maddelerini aynen kabul etmiş sayılacaktır.

3. GALATAPERFORM, Üyelerin işbu Sözleşmeyi ve/veya Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üyeler, fesih sebebiyle, varsa GALATAPERFORM’un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
  1. Üçüncü şahısların fikri/sınaî mülkiyet haklarını ihlal eden içeriklerin Üye tarafından Siteye herhangi bir yolla yüklenmesi;
  2. Üyenin kendisi için oluşturulmuş Üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması;
  3. Üyenin üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan sair fillerde bulunması.

YÜRÜRLÜK

1. İşbu Sözleşme ve Sözleşmeyle atıfta bulunulan ve Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Site içinde bildirilen tüm koşullardan, yayınlanan belgelerden ve eklerden (Gizlilik Politikası ile Yasal Uyarı ve Çekinceler Bildirisi, Kullanım Koşulları, Mesafeli Satış Sözleşmesi vs.) oluşan Sözleşme Üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Üye, Siteye kayıt işlemini elektronik olarak tamamlandığı andan itibaren işbu Sözleşmede belirtilen tüm şartları kabul etmiş olmakla Sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır.

2. GALATAPERFORM herhangi bir zamanda işbu Sözleşmenin maddelerinden birini, bir kısmını ya da tamamını güncelleyerek üzerinde değişiklik yapma ve yeni halini Sitede yayınlama hakkını saklı tutar.